1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκά γράμματα
  4. 27, Χρόνος Γ', Αριθμός φύλλου 27, Ιούνιος 1944
  5. Μηνιαίο Περιοδικό Κριτικής Μελέτης και Τέχνης
  6. Ιούνιος 1944
  7. 8 σελίδες
  8. Τοπικά περιοδικά