1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκά γράμματα
  4. 26, Χρόνος Γ', Αριθμός φύλλου 26, Μάης 1944
  5. Μηνιαίο Περιοδικό Κριτικής Μελέτης και Τέχνης
  6. Μάιος 1944
  7. 8 σελίδες
  8. Τοπικά περιοδικά