1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκά γράμματα
  4. 18, Έτος Β', Αριθμός φύλλου 18, Σεπτέμβριος 1943
  5. Ιστορικόν - Φιλολογικόν και Καλλιτεχνικόν Περιοδικόν
  6. Σεπτέμβριος 1943
  7. 8 σελίδες
  8. Τοπικά περιοδικά