1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκά γράμματα
  4. 15, Έτος Β', Αριθμός φύλλου 15, Ιούνιος 1943
  5. Ιστορικόν - Φιλολογικόν και Καλλιτεχνικόν Περιοδικόν
  6. Ιούνιος 1943
  7. 8 σελίδες
  8. Τοπικά περιοδικά