1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκά γράμματα
  4. 8, Έτος Α', Αριθμός φύλλου 8, Νοέμβριος 1942
  5. Ιστορικόν - Φιλολογικόν και Καλλιτεχνικόν Περιοδικόν
  6. Νοέμβριος 1942
  7. 8 σελίδες
  8. Τοπικά περιοδικά