1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκά γράμματα
  4. 24, Χρόνος Β', Αριθμός φύλλου 24, Μάρτης 1944
  5. Μηνιαίο Περιοδικό Κριτικής Μελέτης και Τέχνης
  6. Μάρτιος 1944
  7. 8 σελίδες
  8. Τοπικά περιοδικά