1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκά γράμματα
  4. 48-49, Αριθμός φύλλου 48-49, Μάρτης-Απρίλης 1948
  5. Μηνιαίο Περιοδικό Κριτικής - Μελέτης και Τέχνης
  6. Μάρτιος 1948
  7. 8 σελίδες
  8. Τοπικά περιοδικά