1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκά γράμματα
  4. 22, Χρόνος Β', Αριθμός φύλλου 22, Γεννάρης 1944
  5. Μηνιαίο Περιοδικό Κριτικής Μελέτης και Τέχνης
  6. Ιανουάριος 1944
  7. 8 σελίδες
  8. Τοπικά περιοδικά