1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκά γράμματα
  4. 16, Έτος Β', Αριθμός φύλλου 16, Ιούλιος 1943
  5. Ιστορικόν - Φιλολογικόν και Καλλιτεχνικόν Περιοδικόν
  6. Ιούλιος 1943
  7. 8 σελίδες
  8. Τοπικά περιοδικά