1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκά γράμματα
  4. 50-51, Αριθμός φύλλου 50-51, Μάης-Ιούνιος 1948
  5. Μηνιαίο Περιοδικό Κριτικής - Μελέτης και Τέχνης
  6. Μάιος 1948
  7. 8 σελίδες
  8. Τοπικά περιοδικά