1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Κάλλιας, Γεώργιος
 5. Δύο φορές τον μήνα
 6. Χαλκίδα
 7. 24 Αυγούστου 1933
 8. Έτος 1ον, Αριθ. φύλλου 1 (24 Αυγούστου 1933) -
 9. Έτος 1ον, Αριθ. φύλλου 1 (24 Αυγούστου 1933) - Έτος Α', Αριθ. Φύλλου 14 (22 Ιουλίου 1934)
 10. Τοπικές εφημερίδες
  • Δύο φορές τον μήνα
 11. Δακτυλογραφημένη
  • Δεκαπενθήμερη πολιτική εφημερίδα που πρωτοκυκλοφόρησε στις 24 Αυγούστου 1933 και διευθύνονταν "υπό ομάδος νέων" με υπεύθυνο συντάκτη τον Γεώργιο Κάλλια. Δεν γνωρίζουμε πότε ολοκληρώθηκε η έκδοσή της.