1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ελευθέρα σκέψις
  4. 3, Έτος Α', Αριθ. 3, 1 Οκτωβρίου 1933
  5. Δεκαπενθήμερος Εφημερίς
  6. 01 Οκτωβρίου 1933
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες