1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ελευθέρα σκέψις
  4. 1, Έτος 1ον, Αριθ. Φύλλου 1, 24 Αυγούστου 1933
  5. 24 Αυγούστου 1933
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες