1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ελευθέρα σκέψις
  4. 12, Έτος Α', Αριθ. Φύλλου 12, 1 Μαΐου 1934
  5. Δεκαπενθήμερος Εφημερίς
  6. 01 Μαίου 1934
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες