1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ελευθέρα σκέψις
  4. 10, Έτος Α', Αριθ. Φύλλου 10, 2 Μαρτίου 1934
  5. Δεκαπενθήμερος Εφημερίς
  6. 02 Μαρτίου 1934
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες