1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ελευθέρα σκέψις
  4. 2, Έτος Α', Αριθ. 2, 16 Σεπτεμβρίου 1933
  5. Δεκαπενθήμερος Εφημερίς
  6. 16 Σεπτεμβρίου 1933
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες