1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Εργατουπαλληλικό Κέντρο Εύβοιας
 5. Δύο φορές τον μήνα
 6. Χαλκίδα
 7. 16 Ιανουαρίου 1956
 8. Έτος 1ον, Αριθ. φύλλου 1 (16 Ιανουαρίου 1956) -
 9. Έτος 1ον, Αριθ. φύλλου 1 (16 Ιανουαρίου 1956) - Αριθ. φύλλου 68 (11 Ιανουαρίου 1965)
 10. Τοπικές εφημερίδες
  • Δύο φορές τον μήνα
 11. Δακτυλογραφημένη
  • Δεν είναι γνωστό το πότε ολοκληρώθηκε η έκδοση της εφημερίδας