1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εργατική δύναμις
  4. 13, Έτος 1ον, Αριθ. φύλλου 13, 23 Σεπτεμβρίου 1956
  5. Δεκαπενθήμερον Όργανον του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ευβοίας
  6. 23 Σεπτεμβρίου 1956
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες