1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εργατική δύναμις
  4. Β27, Περίοδος Β', Αριθμός φύλλου 27, 2 Δεκεμβρίου 1962
  5. Δεκαπενθήμερον Όργανον του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ευβοίας
  6. 02 Δεκεμβρίου 1962
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες