1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εργατική δύναμις
  4. 8, Έτος 1ον, Αριθ. φύλλου 8, 15 Ιουλίου 1956
  5. Δεκαπενθήμερον Όργανον του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ευβοίας
  6. 15 Ιουλίου 1956
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες