1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εργατική δύναμις
  4. 45, Αριθμός φύλλου 45, 12 Ιουλίου 1963
  5. Δεκαπενθήμερον Όργανον του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ευβοίας
  6. 12 Ιουλίου 1963
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες