1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εργατική δύναμις
  4. 14, Έτος 1ον, Αριθ. φύλλου 14, 28 Οκτωβρίου 1956
  5. Δεκαπενθήμερον Όργανον του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ευβοίας
  6. 28 Οκτωβρίου 1956
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες