1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εργατική δύναμις
  4. 1, Έτος 1ον, Αριθ. φύλλου 1, 16 Ιανουαρίου 1956
  5. Δεκαπενθήμερον Όργανον του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ευβοίας
  6. 16 Ιανουαρίου 1956
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες