1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εργατική δύναμις
  4. 23, Έτος 2ον, Αριθ. φύλλου 23, 1 Μαΐου 1957
  5. Δεκαπενθήμερον Όργανον του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ευβοίας
  6. 01 Μαίου 1957
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες