1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εργατική δύναμις
  4. 17, Έτος 1ον, Αριθ. φύλλου 17, 6 Ιανουαρίου 1957
  5. Δεκαπενθήμερον Όργανον του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ευβοίας
  6. 06 Ιανουαρίου 1957
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες