1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Κάθε δύο εβδομάδες
 5. Χαλκίδα
 6. 01 Οκτωβρίου 1929
 7. Έτος Α', Φύλλον 1ον (1η Οκτωβρίου 1929) -
 8. Έτος Α', Φύλλον 1ον (1η Οκτωβρίου 1929) - Έτος Α', Αριθ. 12 (7 Ιουνίου 1930)
 9. Τοπικές εφημερίδες
  • Κάθε δύο εβδομάδες
 10. Δακτυλογραφημένη
  • "Δεκαπενθήμερος Μαθητική Εφημερίς" που διευθύνονταν "υπό Επιτροπής μαθητών" και τυπώνονταν από το Τυπογραφείον Μπαλαλέων - Κριεζώτου.