1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Μαθητική ζωή
  4. 1, Έτος Α', Φύλλον 1ον, 1 Οκτωβρίου 1929
  5. Δεκαπενθήμερος μαθητική εφημερίς
  6. 01 Οκτωβρίου 1929
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες