1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Μαθητική ζωή
  4. 6, Έτος Α', Φύλλον 6ον, 4 Ιανουαρίου 1930
  5. Δεκαπενθήμερος μαθητική εφημερίς
  6. 04 Ιανουαρίου 1930
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες