1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Μαθητική ζωή
  4. 10, Έτος Α', Αριθ. 10, 3 Μαΐου 1930
  5. Δεκαπενθήμερος μαθητική εφημερίς
  6. 03 Μαίου 1930
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες