1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Μαθητική ζωή
  4. 2, Έτος Α', Φύλλον 2ον, 20 Οκτωβρίου 1929
  5. Δεκαπενθήμερος μαθητική εφημερίς
  6. 20 Οκτωβρίου 1929
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες