1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Μαθητική ζωή
  4. 5, Έτος Α', Φύλλον 5ον, 12 Δεκεμβρίου 1929
  5. Δεκαπενθήμερος μαθητική εφημερίς
  6. 12 Δεκεμβρίου 1929
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες