1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Μαθητική ζωή
  4. 7, Έτος Α', Φύλλον 7ον, 30 Ιανουαρίου 1930
  5. Δεκαπενθήμερος μαθητική εφημερίς
  6. 30 Ιανουαρίου 1930
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες