1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Μαργαρίτης, Γεώργιος
 5. Μαργαρίτης, Γεώργιος
 6. Δύο φορές τον μήνα
 7. Αλιβέρι Εύβοιας
 8. 1934
 9. Αριθμός φύλλου 3 (8 Μαΐου 1934) - Έτος Α', Αριθ. 17 (15 Φεβρουαρίου 1935)
 10. Τοπικές εφημερίδες
  • Δύο φορές τον μήνα
 11. Δακτυλογραφημένη
  • "Δεκαπενθήμερος έμμετρος σατυρική εφημερίς"  "βγαίνει μέσα απ' το Αλιβέρι απ' ενός εργάτου χέρι" από τον Γεώργιο Μαργαρίτη