1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Κρότος
  4. 0Β, Χωρίς εξώφυλλο
  5. 4 σελίδες
  6. Τοπικές εφημερίδες