1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Κρότος
  4. 0Γ, Χωρίς εξώφυλλο
  5. 2 σελίδες
  6. Τοπικές εφημερίδες