1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Κρότος
  4. 6, Αριθ. φύλλου 6, 17 Ιουνίου 1934
  5. Και εις την αλήθεια πρώτος
  6. Έμμετρος σατυρική εφημερίς
  7. 17 Ιουνίου 1934
  8. 4 σελίδες
  9. Τοπικές εφημερίδες