1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Πανταζής, Χρ. Α.
 5. Εβδομαδιαίο
 6. Χαλκίδα
 7. 31 Ιανουαρίου 1934
 8. Έτος Α' Αριθ. 1 (31 Ιανουαρίου 1934) -
 9. Έτος Α' Αριθ. 1 (31 Ιανουαρίου 1934) - Έτος Α' Αριθ. 5 (22 Μαρτίου 1934)
 10. Τοπικές εφημερίδες
  • Εβδομαδιαίο
 11. Δακτυλογραφημένη
  • Η εφημερίδα δεν εντοπίστηκε στην "Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου, 1784-1974". Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Χαλκίδας διαθέτει 4 ψηφιοποιημένα φύλλα (1ο φύλλο έως 5ο φύλλο).