1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Φωνή της Χαλκίδος
  4. 1, Έτος Α', Αριθ. 1
  5. Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίς. Συντάσσεται υπό τριμελούς επιτροπής
  6. 31 Ιανουαρίου 1934
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες