1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Φωνή της Χαλκίδος
  4. 3, Έτος Α', Αριθ. 3
  5. Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίς. Συντάσσεται υπό τριμελούς επιτροπής
  6. 08 Φεβρουαρίου 1934
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες