1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Φωνή της Χαλκίδος
  4. 5, Έτος Α', Αριθ. 5
  5. Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίς. Συντάσσεται υπό τριμελούς επιτροπής
  6. 22 Μαρτίου 1934
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες