1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Ρίσβης, Ι.
 5. Ρίσβης, Ι.
 6. Δύο φορές τον μήνα
 7. Αθήνα | Χαλκίς | Θεσσαλονίκη
 8. Οκτώβριος 1925
 9. Αρ. 1 (Οκτώβριος 1925) -
 10. Αρ. 1 (Οκτώβριος 1925) - Αριθ. Φύλλου 6 (25 Μαρτίου 1926)
 11. Τοπικές εφημερίδες
  • Δύο φορές τον μήνα
 12. Δακτυλογραφημένη
  • "Εφημερίς κυκλοφορούσα καθ' όλην την Ελλάδα". "Ευθυμογραφία, Χρονογραφήματα, Ειδήσεις"