1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Σκούρας, Γεώργιος Κ.
 5. Δύο φορές τον μήνα
 6. Χαλκίδα
 7. 10 Αυγούστου 1935
 8. Έτος 1ον, Αριθμός φύλλου 1 (10 Αυγούστου 1935) -
 9. Έτος 1ον, Αριθμός φύλλου 1 (10 Αυγούστου 1935) - Έτος Α', Αριθ. 4 (6 Οκτωβρίου 1935)
 10. Τοπικές εφημερίδες
  • Δύο φορές τον μήνα
 11. Δακτυλογραφημένη
  • Δεκαπενθήμερη πολιτική εφημερίδα που πρωτοκυκλοφόρησε το 1935. Διευθύνονταν από τριμελή επιτροπή με υπεύθυνο τον συντάκτη Γ.Κ. Σκούρα. Δεν είναι γνωστό το πότε ολοκληρώθηκε η έκδοση.