1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Δημοκρατία
  4. 3, Έτος 1ον - Αριθ. 3 - 9 Σεπτεμβρίου 1935
  5. Εκδίδεται υπό νέων
  6. 09 Σεπτεμβρίου 1935
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες