1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Δημοκρατία
  4. 4, Έτος 1ον - Αριθ. 4 - 6 Οκτωβρίου 1935
  5. Εκδίδεται υπό νέων
  6. 06 Οκτωβρίου 1935
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες