1. εφημερίδα
  2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
  3. Ο Φανός των συντακτών του Κουπονιού | Ο Φανός των αφανών συντακτών του Προοδευτικού Ομίλου Καρύστου
  4. Ελληνικά
  5. Δεν προσδιορίζεται συχνότητα
  6. Κάρυστος
  7. 1943 [Πιθανό έτος έναρξης]
  8. 1943;-
  9. Α' Γενεά, Παράρτημα Δης περιόδου Κουπονιού (8 Μαρτίου 1943)
  10. Τοπικές εφημερίδες
    • Δεν προσδιορίζεται συχνότητα
  11. Χειρόγραφη
    • Παράρτημα εντός της χειρόγραφης εφημερίδας "Το κουπόνι".