1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Φανός
  4. 2, 1960
  5. Των αφανών συντακτών του Προοδευτικού Ομίλου Καρύστου. Μεγάλη πρωινή εφημερίς εκδιδομένη καθ΄εκάστην Καθ. Δευτέρα
  6. Περνά από χέρι σε χέρι, φέγγει, συσκοτίζει και επιστρέφεται
  7. 1960
  8. 3 σελίδες
  9. Τοπικές εφημερίδες