1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Βρυσίδης, Νικόλαος
 5. Δεν προσδιορίζεται συχνότητα
 6. Χαλκίδα
 7. 09 Φεβρουαρίου 1934
 8. Έτος Α', Αριθ. 1 (9 Φεβρουαρίου 1934) -
 9. Έτος Α', Αριθ. 1 (9 Φεβρουαρίου 1934)
 10. Τοπικές εφημερίδες
  • Δεν προσδιορίζεται συχνότητα
 11. Δακτυλογραφημένη