1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Προσφυγικός κήρυξ
  4. 1, Έτος Α', Αριθ. 1, 9 Φεβρουαρίου 1934
  5. 09 Φεβρουαρίου 1934
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες