1. περιοδικό
 2. Τύπος εκτός Εύβοιας
 3. Hesperos
 4. Ελληνικά
 5. Περβάνογλος, Ιωάννης (1831-1911)
 6. Δύο φορές τον μήνα
 7. Λειψία | Αθήνα
 8. 13 Μαίου 1881 [1 Μαΐου 1881 [Ιουλιανό ημερολόγιο]]
 9. 13 Δεκεμβρίου 1889 [1 Δεκεμβρίου 1889 [Ιουλιανό ημερολόγιο]]
 10. Έτος Α', Αρ. 1 (13 Μαΐου1881) - Έτος Η', Αρ. 187 (1/13 Δεκεμβρίου 1889)
 11. Έτος Α', Αρ. 6 (15/27 Ιουλίου 1881) - Έτος Γ', Αρ. 70 (15/27 Μαρτίου 1884)
 12. Ελληνικά περιοδικά εξωτερικού
  • Δύο φορές τον μήνα
 13. Δακτυλογραφημένη
  • Ήταν ένα από τα καλλιτεχνικά περιοδικά πριν από το 1900, τα οποία άφησαν εποχή στον ελληνικό δημοσιογραφικό κόσμο. Ο Έσπερος εκδόθηκε το 1881 στη Λειψία από τον Ιωάννη Περβάνογλου, και συνεχίστηκε να εκδίδεται επί επτά έτη. Ήταν πολυτελέστατο στην εμφάνιση περιοδικό.

   wikipedia