1. Συλλογή
    • Εφημερίδες και περιοδικά που δεν εκδίδονταν ή δεν αφορούσαν το νησί της Εύβοιας